Önkorlátozás

 

A tudatosság és az önismeret segít elkerülni, hogy önmagunk rabjai legyünk.

 • Az autoritással (tekintély-hatalom ) kapcsolatban megélt pozitív élmények például
 • a valahová tartozás érzésének a kialakulásában,
 • a veszteség és a kudarc értelmének megtalálásában,
 • és az önbizalom felépítésében fontosak.

Ha az autoritásról negatív élményünk, képünk van, annak negatív következménye lehet az életünkben.

Mindannyian szereztünk az életünkben valamilyen úton módon élményeket a tekintélyről a hatalomról, a kérdés az, hogy ez miként alakította,befolyásolja a benső látásmódunkat és ezen keresztül az énképünket.

Az életünkben megjelent tekintélyfigurákkal, domináns személyekkel kapcsolatos megélt élményeink erőteljesen befolyásolják önbeteljesítő tendenciáinkat. A jövőnket ezek a múltbéli emlékek határozhatják meg. A korábbi viselkedésformák és cselekedetek megismétlése determinálja a jövőbeni történést. Lehet ez pozitív a pozitív emlék hatására és negatív a negatív emlék hatására. A múltbéli emlékek átszűrődnek a jelenbe és megjósolják a jövőt.

Tudatos beavatkozással ez megváltoztatható, ha a negatív oldalról a pozitív oldalra akarunk kerülni.

A tudatosság és az önismeret segít elkerülni, hogy önmagunk rabjai legyünk.

-Rózsa-

Hitrendszereink “kincses ládikája”, megnyilávánulásaink. 2.

 

Hitrendszerünk “kincses ládikája”-“Nagykönyve”

„Értékrendszerünk, az attitüdjeink és a hiteink nagyon hatékony kombinációt képesek alkotni a gondolatainkkal, érzéseinkkel, viselkedésünkkel és a teljesítményünkkel.” Stefen Neale

Képzeljünk el egy fát,

Törzs – Hiteink
 • amelynek a gyökere képviseli az alapértékeket,
 • törzs a hiteink,
 • a vastagabb ágak az attitüdjeink, és
 • a levelek a viselkedésünk, és a cselekedeteink szimbólumai.

Láthatjuk a Fa szimbólumunk által, hogy a törzs, azaz a hiteink is milyen fontos szerepet töltenek be az életünkben, és alakítják, gondolatainkat, viselkedésünket.

Mik a hiteink?

Hiszel a mikulásban? Hiszel a reinkarnációban? Hiszel a szakmádban?

Mit gondolsz a föld lapos, vagy gömbölyű? Mit gondolsz a napkitörésekről? Mit gondolsz az életről-halálról, Mit gondolsz mi az élet értelme?

Bármi is a válasz a kérdésekre, mindegyik a válaszadó hitét jelzi, amit igaznak vél.

Hiteink olyan elképzelések, amelyeket bizonyítás nélkül is igaznak fogadunk el.

Egy adott dologgal kapcsolatos bizonyosságunkat jelzi.

A mi hitünk: a mi igazságunk, a mi történetünk a világ működéséről.

Mi emberek, valamennyien saját igazságokkal rendelkezünk, és minden ember valamennyire mást tart igaznak, és ez különösen igaz a különböző kultúrákra.

Megemlíthetjük még itt az ítéleteket, amelyek a hitünkből fakadó cimkéknek nevezhetők. Ezeket emberekre, helyzetekre és életekre ragasztjuk.

A hitekkel kapcsolatos információ még az, hogy nem mindig igazak. Vegyük például a föld lapos vagy gömbölyű kérdését. Sok-sok évvel ezelőtt a földet laposnak gondolták, ma már tudjuk, hogy nem az.

Gondoljuk át, mit tesznek értünk a hiteink! 

Előmozdítanak, vagy inkább visszafognak? Van-e olyan témakör, amit érdemes lenne a hitrendszereink ládikájából elővenni és a rugalmasság esélyét megadva magunknak azon csiszolni, változtatni, avagy az elavultságára való tekintettel tisztelettel elengedni, másra cserélni.

Vagy megbecsülni, és általa önnönmagunkat is és ha szükséges felvállalni, mert érték és vele együtt az egyén is.

-Rózsa-

Alapértékeink “kincses ládikája” 1.

 Ettől vagyunk egyediek, és megkülönböztethetőek.

Alapértékeink "kincses ládikája" - "Nagykönyve"
Alapértékeink “kincses ládikája” – “Nagykönyve”

Ahol a mozgatórugóink, motivációink rejlenek.

” A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban.” Hamvas Béla

„Értékrendszerünk, az attitűdjeink és a hiteink nagyon hatékony kombinációt képesek alkotni a gondolatainkkal, érzéseinkkel, viselkedésünkkel és a teljesítményünkkel.” Stefen Neale

Képzeljünk el egy fát!

Győkérzet - Alapértékrendszerünk
Gyökérzet – Alapértékrendszerünk
 • A gyökér szimbolizálja az alapértékeinket,
 • a vastagabb ágak attitüdjeinket,
 • a levelek pedig viselkedésünket, cselekedeteinket.

Az alapértékeink-értékrendszerünk lényünk mélyebb részét képezik, mélyben lévőségük által sokkal kevésbé változtathatók, mint a fentebb található hiteink és attitüdjeink. Ezek mindhárman a tudattalanban, érzelmi agyunkban élnek.

A fánknak nagyon fontos része a gyökérzete, a törzse, és a vastagabb ágai, hiszen a levelekhez ezen az úton jut el a tápanyag a földből, ami meghatározza majd azt is, hogy mennyire lesz terebélyes és sok kövér levéllel borítva a lombos része. Fontos a számára a biztos alap, a gyökérzet.

A mi példánkban ez azt jelenti, hogy érdemes megérteni és dolgoznunk az alapértékeinkkel / érzelmeinkkel, a hiteinkkel és a attitüdjeinkkel/hozzáállásunkkal, mert a megnyilvánulásainkkal hatékony kapcsolatban vannak.

Pár kérdéssel illusztrálom, hogy mire is gondolok ebben a témában:

Mi az, ami valóban motivál? Mit tartasz értékesnek?

Milyen a hozzáállásod, amely a napi viselkedésedet és szokásaidat meghatározza?

Mikben hiszel, amelyek pozitív cselekvésre ösztönöznek, vagy éppenhogy visszafognak?

Könnyen megválaszolta ezeket a kérdéseket, vagy hosszabban kellett gondolkodni a válaszokon? Valószínűleg többen hosszabban elgondolkodtak, hiszen lényünk mélyebb részét érintő vizsgálódásra késztettek a kérdések.

Valójában nem szoktunk ezeken a kérdéseken a napi rutin és egyéb dolgok miatt elgondolkodni. Ha néha megállnánk, és magunkba tekintenénk és felfedeznénk, hogy az értékrendszerünk, a hiteink, attitűdjeink miképpen segíthetnek bennünket, önmagunkat is jobban megismerhetnénk. Vagy megnéznénk, miképpen hátráltatnak bennünket, mivel befolyásolják a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, és azt is, hogy mennyire használjuk ki a benső lehetőségeinket. Ha hátráltatnak, van lehetőségünk kigyomlálni őket, és a helyükre támogatóbb, egészségesebb hiteket, beállítódásokat ültethetünk.

Igazi ajándék, ha tisztában vagyunk az alapértékeinkkel-értékrendszerünkkel. Segíthetnek rájönni, hogy mi igazán fontos nekünk, mi motivál bennünket, és rájöhetünk arra, hogy a mindennapokban miért viselkedünk úgy, ahogyan és miért döntünk úgy, ahogyan. Ha ismerjük őket, akkor érvényesíthetjük is.

Egyediségünket adják, és megfigyelhetjük, láthatjuk az alapértékeink sokarcú kombinációja különbözik a más emberekétől. Mint az ujjlenyomatainké.

Üdvözlettel: Rózsa