Látás-Elvakultság-Odaadás Megszokás

Megszokásaink akadályozhatják a rálátást az újra, ami feloldaná azt ami a jobb életérzésünkhöz vezetne.

Ha hallgatnánk ezekre a változást kérő érzéseinkre, és vállalnánk a kockázatát a változtatásnak, az új látása kiszabadítana bennünket a múlt fogságából és mentesítene a múltba sodródás következményeitől.

A látásra való hajlandóságunk útjában nemegyszer az áll, hogy az érzékelt rossz dolgokat kötelező érvényűnek tartjuk. Ezért velük kapcsolatban bűntelennek érezzük magunkat. Ha elfogadnánk a megoldásokat kínáló látást, nem éreznénk a magunk által felállított rend elleni árulásként, így nem élnénk meg azt bűntudatként.

Látnunk érdemes, hogy megszokásaink el is választhatnak. Mintegy vakfoltként működhetnek az életünkben, vaksággal, sötétséggel, homállyal beterítve fontos dolgainkat.

Ekképpen változtatja az életünkben a múltbéli rosszat renddé a megszokás.

A múltbéli történetünkben a külső korlát belsőnkben lévő képe elzárja a kilátást a jelen más, szabad lehetőségeire.

Pontosan ugyanígy hat a megszokás ekkor, mint a Lelkiismeret. Hiszen a Lelkiismeretünk is valamilyen benső képpel helyettesíti a a valót, a valódi látást. Ennek következtében a múltbéli történet olyan módon fogja kifejteni a hatását, mintha még most is érvényben lenne, mintha még jelen volna. Tehát létezik ebben az értelemben úgymond “rossz Lelkiismeret”, amit jónak érzékelünk, azonban valójában a programozásunkkal nem támogatja megfelelően az életünket.

Az odaadás jelentheti azt, hogy megválás a régitől. Egyben valami újnak, jobbnak, korszerűbbnek a felfedezése, a magunk hasznára, ami által esetleg Más is gyarapodik. Az odaadás tiszta, és előrevivő folyamata, és értelme fontos tisztázásra vár. Sokszor félünk ettől a folyamattól, ettől az érzéstől.

Tapasztalhattuk már milyen állapot az, amikor elfog bennünket egy érzés, magával ragad, és esetenként a hatalmába kerít. Ekkor megválunk az események sodrásában az énünktől, átadjuk magunkat ennek a sürgető érzésnek, és hagyjuk, hogy birtokba vegyen. Ez nem a a nem, a talán, hanem az igen mezsgyéje.

Itt vagyunk legmélyebben önmagunk, és fontos, hogy mindvégig önmagunk maradjunk.

Legyenek ezek a mi érzéseink, a mi vágyunk, a mi akaratunk, a mi érdeklődésünk, kíváncsiságunk által hajtott energia, a mi saját vonzó célunk.

Összességében átadjuk magunkat valami másnak és egyúttal a saját érzéseinknek. Védett környezetben, hiszen valami újat teremtünk. Fontos, hogy úgymond éberek legyünk, hogy ne válhassunk ezáltal manipulálhatóvá.

A magyar ellentétszótárban az odaadás párjaként a tartózkodás, hidegség, közöny, részvétlenség, nemtörődömség, érdektelenség szavak vannak társítva.

Társas lények vagyunk, így rosszul tűrjük, ha a másik oldal cselekedeteivel, bánásmódjával illetnek minket. Azt is rosszul tűrjük, ha ilyennek érezzük magunkat, mert ezek mindenképpen hosszan tartó jelenlétükkel elválasztanak, és kirekesztenek. Az odatartozás érzését tagadják meg és ezt mi is, mint emberi lények a lelkünkben boldogtalanságként éljük meg.

Tehát valójában nem akarunk a másik oldalon lenni sem így, sem úgy. A megoldás, ne féljünk az egyik oldaltól, gyakoroljuk az odaadás cselekedetét, és tökéletesítsük arra a formára, olyan tartalommal töltsük meg, ami a saját “jó Lelkiismeretünkkel” karöltve Rólunk szól és Mások is gazdagodhassanak általa ha szeretnénk. Legyünk éberek a határok meghúzásánál, és az adok-kapok egyensúlyának látásával, láttatásával haladjunk előre az Életben.

Hogy ne kerüljünk az elvakultság hálójába 🙂 mert kezdődik megint minden elölről, nem érezzük jól magunkat a Saját Életünkben.

Nyissuk ki az ajtót, van rajta kilincs, és teremtsünk, hagyjuk hátra azt amit kell, barangoljunk bátran, felkészülten a Saját Életünkben:)

Rózsa

Lelki egyensúlyunk.

honlap

Életünk során nagy kérdéseink egyike lehet, hogy lelki egyensúlyunkat hogyan teremthetjük és tarthatjuk meg.

Egyes élethelyzeteink és konfliktusaink során pedig különösen vágyunk e harmóniára. Ekkor szorongásunk, félelmeink, tehetetlenség érzésünk eluralkodhatnak bennünk, és egyoldalúvá váltnak, torzultnak érezzük az életünk. Változtatni akarunk.

Mi hozhatja meg a változást?

A változás útja legalább három fő terület együttes megléte és egyensúlyba tételén vezet.

Fontos képességünk, hogy tudunk nemet és igent mondani. Ha Én-ünk életvitelének keretei meg vannak határozva a részünkről és azt tudjuk tartani, akkor meg tudjuk valósítani az engedés-szembenállás képességét az élethelyzeteinkben. Így könnyedebben meg tudjuk adni és kapni a tiszteletet, a megértést, a figyelmet a kapcsolatainkban.

Másik fontos képességünk, hogy tudunk egyedül maradni, önállóak lenni, és nem utolsó sorban szemközt maradni önmagunkkal. Ez a vállalt magány. Mit jelent ez? Valójában segítséggel, mégis egyedül érkezünk erre a világra, többnyire egyedül végezzük, tesszük a dolgunkat, építgetjük az életünket, a személyiségünket. Senki nem tud belebújni a “bőrünkbe” és érezni, gondolkodni, cselekedni helyettünk. A másik fél csak segíteni tud. A felelősség is a miénk, főként felnőtt korunkban. Ebből fakadóan, nem ildomos olyat kívánni a másiktól, amit valójában nem tud megadni nekünk. Örömeink, bánataink belőlünk fakadnak, mi rendelkezünk velük.

Harmadrészt, fontos képességünk a teljes és egyensúlyban lévő életünkhöz a kapcsolatteremtés, és annak tartása. A teljes ember tud megelégedett lenni, örülni és együtt lenni. Tud haragudni és kiigazítani. Szeret együtt lenni saját magával is.

Az első hely, a származási családunk, ahol ezen képességeinket fejlesztik a személyek és a körülmények, valamint mi magunk. Majd később kezd kitárulni a világ körülöttünk, előttünk és máshol is érnek bennünket ingerek, kapunk információkat.

Most valahol vagyunk, valahol tartunk, és valahogyan érezzük magunkat.

Ha megelégedettek tudunk lenni,  ha szükséges törekszünk a kiigazításokra és fejlődünk, már az egyensúly útján vagyunk.

Rózsa

Relaxáció-Stresszoldás-Gyakorlat

 

Relaxáció – Tudatos légzés – Izmaink lazítása – Stresszoldás

Ebben a relaxációban a tudatos légzés (erőfeszítés nélkül!) , valamilyen formában a

 • Bensőnkre való figyelem,
 • „hallgatózás”, a
 • külvilág „zajától elvonulva”,
 • aktív és passzív folyamat amit megélünk.

A hátunkon fekszünk.

 • A lábunkat térdben behajlítva felhúzzuk, a talpunkat földön tartva kb. 1 talpnyira a farizomzattól.
 • A sarkakat kisé kifele fordítjuk. Ezzel megnyílik a csípő hátsó része.
 • A térdek egymás felé hajolnak. Megtámasztjuk így a lábunkat, lábszárakat.
 • Medencénket gyengéden előre-hátra ringatjuk.
 • Enyhén szorítsuk le az állakat. Meghosszabbítva a nyak hátsó részét.
 • Végeredményképpen gerincünkkel, keresztcsontukkal fekszünk a talajon
 • Karunkat a test mellé vehetjük.
 • Ha a mellkasunkat nyitottabbá akarjuk tenni, karjainkat a fejünk fölé tehetjük a talajon, össze is kulcsolhatjuk ujjainkat.
 • Vállövünket hátraengedjük, lapockáinkat lágyan közelítjük egymáshoz.
 • Szemünket lehunyjuk.
 • Átadjuk magunkat a talajnak, a gravitációnak, a környezetnek, a Bensőnkbe „hallgatózunk”.

Most már teljesen a légzésre fordíthatjuk a figyelmünket.

Csak figyeljük, észleljük a lélegzésünket! 

 • Belégzés
 • Kilégzés
 • Hagyjuk, hogy a légzésünk magától haladjon a befejezés felé.
 • Belégzés …….
 • Kilégzés……..
 • Hagyjuk, hogy a légzésünk magától haladjon a kezdés felé.

Kezdjük figyelni, majd picit irányítani a lélegzésünket!

 • Belégzés
 • Kilégzés: engedjük addig, amíg az utolsó levegőfoszlány is ki nem haladt a tüdőnkből.
 • Hagyjuk, hogy a belégzés jöjjön, amikor akar.
 • Talán elkezdjük felfedezni, hogy nem kell azonnal belélegezni, amikor kiürült a tüdőnk.
 • Engedjük tüdőnket lágyan és nyitottan megtöltődni.
 • Vezérelni akarjuk a légzést, nem erőltetni, vezérelni akarjuk.
 • A légzés a testünk olyan funkciója amit hagyhatunk magától lezajlani. Ahogyan azt általában tesszük is. Az agykérgi központunk teszi a dolgát.
 • Az akaratlagos légzőközpontunk is, ha akarjuk.
 • Hagyjuk, hogy a légzés jöjjön, amikor akar.

Bárhogyan is nézzük, a légzésünknek nemcsak életfenntartó tulajdonsága van, mozgás is indít el a testünkben.

Elkezdhetjük tudatosan irányítani a légzésünket, és figyeljük, észleljük ezeket a mozgásokat is.

Akarjunk lágyan belélegezni és kilélegezni!

 • Kilégzés: minden ami a test hasi oldalán helyezkedik el, hátra a gerinc felé mozdul:
 • A tüdő, a hasüreg, a rekeszizom, a csípők közötti lágyszövetek, még a bordák is a gerinc felé süllyednek.
 • Belégzés: amikor belélegzünk, minden az ellenkező irányba mozdul.

Figyeljünk most a hasunkra!

 • Kilégzés-kor a has tájéka hátrafele mozdul, és a test hátsó oldala kap hangsúlyt.
 • Belégzéskor a has felemelkedik, és az elülső oldal felé tolul minden.
 • Amikor tehát kilégzünk a hát kap hangsúlyt, a gerinc ellazul és megnyílik.
 • Belégzésnél minden előre tolódik, és amikor itt a test megnyílik, a gerinc összehúzódik.
 • Tehát kilégzésnél a hát nyílik meg
 • Belégzésnél az elülső oldalunk

 Példánkban megtapasztalhattuk, hogy  

 • amikor a testünk megnyílt, a hasi központunkból nyílt meg,
 • amikor zártabb lett, a hasi központunkból lett zártabb.

Most megtapasztaltuk a hasi légzést  relaxáció közben 🙂

 

 

Mik az alapértékeid? Gondolatébresztő 5.

Alapértékeink “kincses ládikája – a “Nagy könyv”

Mik az alapértékeid? Mi az igazán fontos a számodra az életedben?

A válasz lehet: család, barátok, a munkám, a sport és még megannyi válaszlehetőség.

Ám, ha jobban megnézzük, ezek valójában önmagukban nem értékek, hanem képviselői valamilyen értéknek.

Mit kapsz ettől/ezektől? Ha a család a fontos a számodra, akkor miért? Mit kapsz tőlük?

Ha a család példáját ragadjuk ki a fenti válaszok közül, akkor a mélyebbre tekintve egyik ember azt mondhatja: „ az odatartozást”, mások pedig: „ gondoskodást, szeretet, biztonságot, nyugalmat,”  kapnak. Nos, ezek a válaszok már az alapértékek kategóriájába tartoznak.

Ha alaposan elgondolkodunk a kérdések alapján, akkor rájövünk, és megértjük a minket irányító értékeket.                                                    Átlépve a logikus gondolkodáson (amit “a la cart” választanál, ami szerint: mit kellene neked gondolnod…), és az érzelmi agyunk megmozgatásával és segítségével.

 A másik feladat: Gondold végig a kapcsolataidat, és azokat az értékeket, amelyek a másik embernek fontosak.

Van olyan alapérték ami közös? Van olyan alapérték ami más? Miben más? Mennyiben különbözik? Kicsit? Nagyon? Kifejezetten ütköznek az értékeitek? Fogalmad sincs, hogy miből fakad ez? Lehet, hogy azért van, mert más értékekkel bír azon a területen mint Te?

                   ÉN

Ennek a megértése már önmagában megnyugtató lehet. Ha ebből fakad, akkor már el is kezdheted áthidalni a köztetek lévő szakadékot. 🙂

Ő
 Ő

Mostanra a teljesség igénye nélkül a Fánk gyökérzetének mibenlétéről és alapvető fontosságáról tártunk fel néhány gondolatébresztő képet.

Üdvözlettel: Rózsa

Honnan hozzuk alapérték rendszerünket? 4.

Alapérték rendszerünk “kincses ládikája” avagy a “Nagy Könyv”

Hogy honnan hozzuk az alapértékeink listáját, nos ezen még konstruktív vita folyik szakmai berkekben. Valahol a tyúk és a tojás dilemmájánál tart az elmélet.

Azonban tény, hogy létezik a lista velünk együtt és általunk. A család, a rokonság, a nemzeti sajátosságok, a baráti társaság, kulturális környezet, élettapasztalatok és még sorolhatnám, ahonnan információként összeszedődtek a számunkra még az életünk elején, és egyedivé tesznek bennünket.

Ha az egészséges alapértékeinkkel összhangban tudunk cselekedni, az életünket könnyűnek érezzük. Ha nem tudjuk ezt megvalósítani, elégedetlenek leszünk, stresszesek, boldogtalanok.

 Az alapértékek kiemelkedő fontossággal bírnak az életünkben, mert ezek motiválnak, ezek a mozgatórugóink.

 Gondolatmozdító:

Képzeld el, hogy van egy kincses térképed az életedhez!  🙂

 

Az életed különböző területei vannak itt megrajzolva csak neked, és magad által. A térképen színes kör jelöli a kincses ládáid helyét.

A ládákban az alapértékeidet tartod. Mostanában nem nyitottad fel ezt a térképet, ami egyidős veled. Ha kiterítetted, akkor is szinte csak annyi időre, hogy berajzold az aktuális kört, miután a ládikádba valamit beraktál.

Ez a térkép, ha újból elővennéd, és most hathatósan megvizsgálnád, és egyben a kincses ládáid tartalmát is, akkor segítene neked rájönni, hogy ki is vagy valójában és hogyan, milyen alapokon működsz. Ez azt jelenti, hogy számodra fontosak az értékeid, és tudod, hogy ezek micsodák.

 Ezek az értékek úgy működnek, mint egy iránytű, egy benső iránytű, és ha odafigyelünk rájuk, megadják az életedben követendő irányokat.

 Kívánok Önnek Kedves Olvasó könnyű utazást  🙂

-Rózsa-

Stresszkezelési módszerek

 

“Árgus szemekkel” figyelni, ezer dologra

A Napmadarat választottam jelképül ehhez a cikkhez. Sok komoly dologról beszélünk az életünket illetően, szeretném feloldani egy kicsit a mitológiát segítségül hívva.

A görög mitológiában az ezerszemű Argosz a csillagos égbolt megszemélyesítője és Héra Istennő pásztora örökké éber volt. A testén helyezkedtek el a szemek, amikor aludt, csak két szeme volt csukva. Innen ered a mondás, “árgus szemekkel” figyelni, és őrizni valamit. Argosz halála után az örökké figyelő-őrző szemeket Héra a kedvenc madarára, a páva tollaira ültette át. Magyar vonatkozásban a páva a szellemi megújulás, a mindig megújuló tavasz jelképe.

Ne felejtsünk el “árgus szemekkel” figyelni a mindennapjaink során a stresszeink kézben tartására, kezelésére. Ugyan ezer dolog, ami figyelemre éhes, használjuk a mindig jelen lévő módszereket:

 • Oldjuk meg konfliktusainkat
 • Legyenek új céljaink a régiek helyett, vagy mellett
 • Felmerülő problémáinkat ne hagyjuk túlburjánzani, tegyünk értük
 • Ha maximalisták vagyunk, és ez már terheli az életünket, vegyük észre, hogy a kijavított is tökéletes
 • Jól hat a pszichénkre is, ha kibeszéljük valakivel a problémás érzéseinket, gondolatainkat, pláne ha előre is visz bennünket a megoldás felé
 • Menedzseljük jól az időnket
 • Amennyire lehet teremtsünk időről-időre a zajártalom elkerülésére csendes környezetet
 • Ápoljuk és teremtsünk bensőséges baráti, ismerősi, munkahelyi, családi stb. kapcsolatokat
 • Étkezésünk, alvásunk legyen harmonikus a szervezetünk valódi kívánalmaival
 • Teremtsünk magunknak megfelelő idejű és minőségű szabadidőt, Én-időt
 • Megfelelő mértékben osszuk be a munkában és a magánéletben töltött időt
 • A testünkről se feledkezzünk meg, sportoljunk, jógázzunk, thai-chizzunk, vagy amit szívesen csinálnánk a rendszeres mozgás érdekében
 • Tanuljunk meg a megfelelő arányban Nem-et és Igen-t mondani
 • és még sorolhatnám a Pávatollakon a szemeket 🙂

Rózsa

 

 

Attitüdök, viselkedésünk, eredményeink – “Kincseink” 3.

Attitüdjeink kincses ládikája - "Nagykönyve"
Attitüdjeink kincses ládikája – “Nagykönyve”

 Mik az attitűdök?

”Értékrendszerünk, az attitűdjeink és a hiteink nagyon hatékony kombinációt képesek alkotni a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, viselkedésünkkel és a teljesítményünkkel.”

 Képzeljünk el egy fát!

Főbb ágak – attitüdök

 • A gyökérzet képviseli az alapértékeinket,
 • a törzs a hiteinket,
 • a főbb ágak az attitűdjeinket,
 • a levelek pedig a viselkedésünk és a cselekedetünk szimbólumai.

Az attitüdjeink az érzelmi agyunk ( limbikus rendszer ) teremtményei. Érzelmeinkhez és viselkedéseinkhez kötődnek.

Például: elég jó vagyok, vagy nem vagyok elég jó.

Ahogy a személy valamit észlel, vagy ahogyan valamivel kapcsolatosan, gyakran előítéletek alapján, viselkedik” (Szótár szerint.)

Egy már értékekkel telt megközelítés egy személy, dolog, elgondolás, vagy akár egy szervezet iránt.” ( Alkalmazott EI )

Az attitűdök megjelennek az emberek, viselkedésében, lényében, energiájában.

Nézzük meg azt a példát, amikor valaki fél a békáktól.

Ha megkérdezzük tőle: Mit érez a békák iránt?

Végigfut a hátán a hideg, elsápad, és ki akar futni a teremből.

Ha azt kérdezzük tőle: Mit hisz a békákról?

Nem biztos, hogy képes szavakban megfogalmazni. El tudjuk képzelni.

Ez azért történik így, mert egy irracionális félelme van, amellyel kapcsolatban nem logikus gondolatai vannak, hanem amelyet teljes testében érez.

Az attitüd több, mint a hit, érzelmi szinten is megjelenik. Ám a hitek alakítják a hozzáállást/attitüdöt, és persze az attitüdök is alakítják a hitet.

 Tehát a hitek, az attitüdök hátráltathatnak és segíthetnek is bennünket, mivel befolyásolják a viselkedésünket. Arra is hatással vannak, hogy mennyire használjuk ki a benső lehetőségeinket.

 Az attuitűdjeinket is tudjuk változtatni, ha erre szükség van, és új hozzáállásokat teremthetünk, ha alaposan megismerjük őket.  Felcserélhetjük támogatóbb, korszerűbb elemekre a racionális gondolkodó agyunk segítségével.

 Míg az alapértékek azt határozzák meg (a fánk gyökerei ) hogy mi motivál és vezet bennünket, a hitek és az attitűdök a viselkedésünkre és az eredményeinkre hatnak leginkább, segíthetnek bennünket a céljaink felé haladni, vagy éppen eltávolíthatnak bennünket.

Melléklet- Ha szívesen elvégeznék…. .

Gyakorlat:  Rendezzünk őszi nagytakarítást a hiteid és a hozzáállásaid között!

 Fontos, hogy ne feledd, hogy hitek és az attitűdök az érzelmi agyunkban élnek és sokszor nem is tudunk róluk.

Fejezd be az alábbi mondatokat az első eszedbe jutó gondolattal:

Én ……..

A munkám ………

Az élet számomra ……….

A pénz számomra ………….

Az életkor …………

Az emberek szerintem ……………

A befejezett mondatok vajon valójában támogatnak téged, vagy eltávolítanak a céljaid elérésében, az életed pozitív megélésében?

Üdvözlettel: Rózsa

 

Önkorlátozás

 

A tudatosság és az önismeret segít elkerülni, hogy önmagunk rabjai legyünk.

 • Az autoritással (tekintély-hatalom ) kapcsolatban megélt pozitív élmények például
 • a valahová tartozás érzésének a kialakulásában,
 • a veszteség és a kudarc értelmének megtalálásában,
 • és az önbizalom felépítésében fontosak.

Ha az autoritásról negatív élményünk, képünk van, annak negatív következménye lehet az életünkben.

Mindannyian szereztünk az életünkben valamilyen úton módon élményeket a tekintélyről a hatalomról, a kérdés az, hogy ez miként alakította,befolyásolja a benső látásmódunkat és ezen keresztül az énképünket.

Az életünkben megjelent tekintélyfigurákkal, domináns személyekkel kapcsolatos megélt élményeink erőteljesen befolyásolják önbeteljesítő tendenciáinkat. A jövőnket ezek a múltbéli emlékek határozhatják meg. A korábbi viselkedésformák és cselekedetek megismétlése determinálja a jövőbeni történést. Lehet ez pozitív a pozitív emlék hatására és negatív a negatív emlék hatására. A múltbéli emlékek átszűrődnek a jelenbe és megjósolják a jövőt.

Tudatos beavatkozással ez megváltoztatható, ha a negatív oldalról a pozitív oldalra akarunk kerülni.

A tudatosság és az önismeret segít elkerülni, hogy önmagunk rabjai legyünk.

-Rózsa-

Hitrendszereink “kincses ládikája”, megnyilávánulásaink. 2.

 

Hitrendszerünk “kincses ládikája”-“Nagykönyve”

„Értékrendszerünk, az attitüdjeink és a hiteink nagyon hatékony kombinációt képesek alkotni a gondolatainkkal, érzéseinkkel, viselkedésünkkel és a teljesítményünkkel.” Stefen Neale

Képzeljünk el egy fát,

Törzs – Hiteink

 • amelynek a gyökere képviseli az alapértékeket,
 • törzs a hiteink,
 • a vastagabb ágak az attitüdjeink, és
 • a levelek a viselkedésünk, és a cselekedeteink szimbólumai.

Láthatjuk a Fa szimbólumunk által, hogy a törzs, azaz a hiteink is milyen fontos szerepet töltenek be az életünkben, és alakítják, gondolatainkat, viselkedésünket.

Mik a hiteink?

Hiszel a mikulásban? Hiszel a reinkarnációban? Hiszel a szakmádban?

Mit gondolsz a föld lapos, vagy gömbölyű? Mit gondolsz a napkitörésekről? Mit gondolsz az életről-halálról, Mit gondolsz mi az élet értelme?

Bármi is a válasz a kérdésekre, mindegyik a válaszadó hitét jelzi, amit igaznak vél.

Hiteink olyan elképzelések, amelyeket bizonyítás nélkül is igaznak fogadunk el.

Egy adott dologgal kapcsolatos bizonyosságunkat jelzi.

A mi hitünk: a mi igazságunk, a mi történetünk a világ működéséről.

Mi emberek, valamennyien saját igazságokkal rendelkezünk, és minden ember valamennyire mást tart igaznak, és ez különösen igaz a különböző kultúrákra.

Megemlíthetjük még itt az ítéleteket, amelyek a hitünkből fakadó cimkéknek nevezhetők. Ezeket emberekre, helyzetekre és életekre ragasztjuk.

A hitekkel kapcsolatos információ még az, hogy nem mindig igazak. Vegyük például a föld lapos vagy gömbölyű kérdését. Sok-sok évvel ezelőtt a földet laposnak gondolták, ma már tudjuk, hogy nem az.

Gondoljuk át, mit tesznek értünk a hiteink! 

Előmozdítanak, vagy inkább visszafognak? Van-e olyan témakör, amit érdemes lenne a hitrendszereink ládikájából elővenni és a rugalmasság esélyét megadva magunknak azon csiszolni, változtatni, avagy az elavultságára való tekintettel tisztelettel elengedni, másra cserélni.

Vagy megbecsülni, és általa önnönmagunkat is és ha szükséges felvállalni, mert érték és vele együtt az egyén is.

-Rózsa-

Alapértékeink “kincses ládikája” 1.

 Ettől vagyunk egyediek, és megkülönböztethetőek.

Alapértékeink "kincses ládikája" - "Nagykönyve"
Alapértékeink “kincses ládikája” – “Nagykönyve”

Ahol a mozgatórugóink, motivációink rejlenek.

” A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban.” Hamvas Béla

„Értékrendszerünk, az attitűdjeink és a hiteink nagyon hatékony kombinációt képesek alkotni a gondolatainkkal, érzéseinkkel, viselkedésünkkel és a teljesítményünkkel.” Stefen Neale

Képzeljünk el egy fát!

Győkérzet - Alapértékrendszerünk
Gyökérzet – Alapértékrendszerünk

 • A gyökér szimbolizálja az alapértékeinket,
 • a vastagabb ágak attitüdjeinket,
 • a levelek pedig viselkedésünket, cselekedeteinket.

Az alapértékeink-értékrendszerünk lényünk mélyebb részét képezik, mélyben lévőségük által sokkal kevésbé változtathatók, mint a fentebb található hiteink és attitüdjeink. Ezek mindhárman a tudattalanban, érzelmi agyunkban élnek.

A fánknak nagyon fontos része a gyökérzete, a törzse, és a vastagabb ágai, hiszen a levelekhez ezen az úton jut el a tápanyag a földből, ami meghatározza majd azt is, hogy mennyire lesz terebélyes és sok kövér levéllel borítva a lombos része. Fontos a számára a biztos alap, a gyökérzet.

A mi példánkban ez azt jelenti, hogy érdemes megérteni és dolgoznunk az alapértékeinkkel / érzelmeinkkel, a hiteinkkel és a attitüdjeinkkel/hozzáállásunkkal, mert a megnyilvánulásainkkal hatékony kapcsolatban vannak.

Pár kérdéssel illusztrálom, hogy mire is gondolok ebben a témában:

Mi az, ami valóban motivál? Mit tartasz értékesnek?

Milyen a hozzáállásod, amely a napi viselkedésedet és szokásaidat meghatározza?

Mikben hiszel, amelyek pozitív cselekvésre ösztönöznek, vagy éppenhogy visszafognak?

Könnyen megválaszolta ezeket a kérdéseket, vagy hosszabban kellett gondolkodni a válaszokon? Valószínűleg többen hosszabban elgondolkodtak, hiszen lényünk mélyebb részét érintő vizsgálódásra késztettek a kérdések.

Valójában nem szoktunk ezeken a kérdéseken a napi rutin és egyéb dolgok miatt elgondolkodni. Ha néha megállnánk, és magunkba tekintenénk és felfedeznénk, hogy az értékrendszerünk, a hiteink, attitűdjeink miképpen segíthetnek bennünket, önmagunkat is jobban megismerhetnénk. Vagy megnéznénk, miképpen hátráltatnak bennünket, mivel befolyásolják a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, és azt is, hogy mennyire használjuk ki a benső lehetőségeinket. Ha hátráltatnak, van lehetőségünk kigyomlálni őket, és a helyükre támogatóbb, egészségesebb hiteket, beállítódásokat ültethetünk.

Igazi ajándék, ha tisztában vagyunk az alapértékeinkkel-értékrendszerünkkel. Segíthetnek rájönni, hogy mi igazán fontos nekünk, mi motivál bennünket, és rájöhetünk arra, hogy a mindennapokban miért viselkedünk úgy, ahogyan és miért döntünk úgy, ahogyan. Ha ismerjük őket, akkor érvényesíthetjük is.

Egyediségünket adják, és megfigyelhetjük, láthatjuk az alapértékeink sokarcú kombinációja különbözik a más emberekétől. Mint az ujjlenyomatainké.

Üdvözlettel: Rózsa